Computers (Software): Keep track of time with ***’s sleek stopwatch, timer, alarm and world clock – Követheti az időt a *** divatos stopper-, időzítő-, ébresztő- és világórájával; ENGLISH-HUNGARIAN

Computers (Software): Keep track of time with ***’s sleek stopwatch, timer, alarm and world clock – Követheti az időt a *** divatos stopper-, időzítő-, ébresztő- és világórájával; ENGLISH-HUNGARIAN

Livestock/animal husbandry: Export of ********* cattle to inhumane slaughter conditions in the ****** and ****** – ****** szarvasmarhák exportálása a ******* és *******, ahol embertelen körülmények között vágják le őket; ENGLIH-HUNGARIAN

Livestock/animal husbandry: Export of ********* cattle to inhumane slaughter conditions in the ******  and ****** – ****** szarvasmarhák exportálása a ******* és *******, ahol embertelen körülmények között vágják le őket; ENGLISH-HUNGARIAN

Livestock/animal husbandry: Extreme suffering at slaughter experienced by ** animals exported to the ****** **** and ***** *****- Az ** által exportált állatok rendkívüli szenvedése levágáskor a ****** **** és ***** *****; ENGLISH-HUNGARIAN

Livestock/animal husbandry: Extreme suffering at slaughter experienced by ** animals exported to the ****** **** and ***** *****- Az ** által exportált állatok rendkívüli szenvedése levágáskor a ****** **** és ***** *****; ENGLISH-HUNGARIAN

Other: ********** **** ******* – ***, is a ****** news agency since 1978, which is specialized in providing B2B news to trade media – Az ********** **** ******* – ***, egy 1978 óta működő ******** hírügynökség, amely szakosodott a kereskedelmi médiának való B2B hírek biztosításában; ENGLISH-HUNGARIAN

Other: ********** **** ******* – ***, is a ****** news agency since 1978, which is specialized in providing B2B news to trade media – Az ********** **** ******* – ***, egy 1978 óta működő ******** hírügynökség, amely szakosodott a kereskedelmi médiának való B2B hírek biztosításában; ENGLISH-HUNGARIAN

Computers (Software): Storing files to ******** *** from a Windows PC within the local network – ******** ***-ra való fájlok tárolása Windows számítógépről a helyi hálózaton belül; ENGLISH-HUNGARIAN

Computers (Software): Storing files to ******** *** from a Windows PC within the local network – ******** ***-ra való fájlok tárolása Windows számítógépről a helyi hálózaton belül; ENGLISH-HUNGARIAN

Computers (Software): Store files to ******** *** from a Mac computer within the local network – ******** ***-ra való fájlok tárolása Mac számítógépről a helyi hálózaton belül; ENGLISH-HUNGARIAN

Computers (Software): Store files to ******** *** from a Mac computer within the local network – ******** ***-ra való fájlok tárolása Mac számítógépről a helyi hálózaton belül; ENGLISH-HUNGARIAN

Medical (Pharmaceuticals): Safety Data Sheet, Identification of the substance/mixture and of the supplier/undertaking – Biztonsági adatlap, Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása; ENGLISH-HUNGARIAN

Medical (Pharmaceuticals): Safety Data Sheet, Identification of the substance/mixture and of the supplier/undertaking – Biztonsági adatlap, Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása; ENGLISH-HUNGARIAN